DE TEVREDENHEIDS- OF TERUGBETALINGSGARANTIEPROCEDURE - DE TERUGGAVEPROCEDURE

De eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is MBK FINCOM SA, later aangeduid als ProduceShop.

Indien de klant niet tevreden is met de ontvangen goederen, kan hij deze terugsturen. U krijgt uw geld terug zoals voorzien in de huidige wetgeving. Overeenkomstig het wetsdecreet nr. 206/2005 heeft de consument het recht om bij overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en voorstellen voor overeenkomsten het recht om binnen tien werkdagen zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 65, leden 3, 4 en 5, van het wetsbesluit.

Het gebruik maken van deze garantie is eenvoudig, volg gewoon de onderstaande procedure:

    Het gebruik maken van deze garantie is eenvoudig, volg gewoon de volgende procedure: Vul het herroepingsformulier in.

    DE PRODUCTEN MOETEN INTACT WORDEN GERETOURNEERD, NOOIT GEBRUIKT, VERPAKT IN HUN ORIGINELE VERPAKKING, COMPLEET MET ALLE ONDERDELEN (INCLUSIEF ALLE DOCUMENTATIE EN ACCESSOIRES: HANDLEIDINGEN, KABELS, ETC...) EN MET DE JUISTE BUITEN- EN BINNENVERPAKKING, ORIGINEEL EN ZORGVULDIG VERZEGELD;

    De transportkosten voor het retourneren van goederen worden aan de klant in rekening gebracht volgens de regels van de online handel. Vergeet niet dat de goederen reizen op risico van de klant, dus het is raadzaam om de inhoud te waarborgen. Wij behouden ons het recht voor om het pakket af te wijzen in geval van afwijkingen op de verpakking;

    Voor de afgifte van de restitutie kunt u kiezen tussen een van de volgende opties:

    a) Vervanging van de goederen;

    b) Terugbetaling van het geld (met eventuele financiële aftrek).

Om logistieke redenen is het niet mogelijk om de goederen persoonlijk terug te sturen. Retourneren kan alleen per koerier. Wij zijn een van de weinige echt transparante online bedrijven. We geven alle mogelijke problemen aan (ook al zijn ze zeer zeldzaam) die zich kunnen voordoen om onaangename misverstanden te voorkomen. In tegenstelling tot andere online retailers zijn we liever meteen duidelijk, in tegenstelling tot andere online retailers.

ORDERANNULERING

U kunt een bestelling voor verzending annuleren door contact op te nemen met de klantenservice. Er wordt een commissie aangerekend die gelijk is aan de administratieve kosten van de annulering van de transactie (die variëren naargelang de bestelling en de aard van de betaling).

TERUGZENDING EN TERUGBETALING VAN PRODUCTEN

Voor deze gevallen zijn er kortingen:

1. Geheel of gedeeltelijk ontbreken van de originele verpakking (intern en extern): van 5% tot 25% van de hoeveelheid van het artikel (evaluatie volgens de voorwaarden van de verpakking);

2. Ontvangen goederen met defecte onderdelen: aftrek van de waarde van de te vervangen reserveonderdelen en arbeidskosten;

3. Terugzending in geval van heroverweging of herroeping binnen 14 dagen na aankoop: transportkosten voor de terugzending zijn ten laste van de koper.

LEVERING VAN GOEDEREN

De levering van de goederen is voor risico van de ontvanger. Het is raadzaam om de verzekerde zending te kiezen om u te beschermen tegen eventuele schade die de koerier tijdens het transport veroorzaakt. De keuze van de verzekerde zending is noodzakelijk dat bij het ophalen van de goederen zorgvuldig wordt gecontroleerd en eventuele afwijkingen op de verpakking worden gemeld. De klant moet het leveringsbewijs ondertekenen met vermelding van zijn naam en voornaam met de woorden "SPECIFIC RESERVE" of "SPECIFIC RESERVE + DESCRIPTION OF ANOMALY RECOGNISED". Ondertekening onder voorbehoud houdt in dat de ontvanger van de goederen die hij via de koerier ontvangt, zich het recht voorbehoudt om de integriteit van de goederen te controleren en dat de koerier in geval van schade als gevolg van het vervoer kan reageren. Algemene reserveringen of controle worden niet geaccepteerd.

In het geval dat de goederen beschadigd zijn en niet op de juiste wijze zijn gereserveerd, zelfs als de zending verzekerd is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de koerier tijdens het transport en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen gevonden over de status van het product na levering.

De goederen worden geleverd op straatniveau. Voor leveringen op de vloer moet u de klantenservice van ProduceShop bellen voor informatie over de servicekosten en een offerte aanvragen. Indien de klant beslist om het leveringsadres te wijzigen na het plaatsen van de bestelling of om de levering van de goederen uit te stellen zonder dat dit in de nota's is vermeld of onmiddellijk aan een van onze operatoren is meegedeeld, behouden wij ons het recht voor om de kosten van dergelijke wijzigingen aan de klant in rekening te brengen. Bovendien worden bestellingen met niet-bestaande of onvolledige telefoonnummers automatisch geannuleerd in afwachting van de ontvangst van de juiste informatie van de klant.

Door te kiezen voor de telefonische meldservice kan de koerier zich op drie manieren gedragen, afhankelijk van de manier waarop zijn bezorgdienst zich gedraagt:

1. Het moet onmiddellijk bij de verpakking worden geleverd. Als er niemand gevonden wordt, zal je proberen contact op te nemen met de klant om de leveringsmethode vast te stellen;

2. Wanneer de goederen aankomen op het filiaal van bestemming, belt de koerier de ontvanger om de levering te regelen vanaf de dag van de SUCCESSING;

3. De koerier neemt contact op met de klant wanneer hij de goederen in het busje heeft om te controleren of er iemand in huis is.

Helaas is het niet mogelijk om tussen deze drie modi te kiezen. Meestal komt optie 2 in 60% van de gevallen voor.

GOEDEREN IN STOCK

De koerier doet drie afleverpogingen en neemt contact met ons op als hij problemen ondervindt (klant afwezig, neemt de telefoon niet op, etc...). Daarna nemen onze operatoren per e-mail of telefonisch contact op met de klant om hem de gegevens van het met de levering belaste filiaal te verstrekken.

Indien de klant niet binnen 7 werkdagen reageert, zullen wij de goederen onmiddellijk retourneren en de verzendkosten voor heen- en terugzending en eventuele terugzending zijn voor rekening van de klant. Het spreekt voor zich dat wij de uiterste medewerking van onze vele klanten vragen om dergelijke ongemakken te voorkomen.

MINDER BEVOORRECHTE PLAATSEN (MET LEVERINGSTOESLAG)

Er zijn extra verzendkosten voor de kleinere eilanden en plaatsen met extra levering (ook wel "achtergestelde plaatsen" genoemd). Dit bedrag wordt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling door ons callcenter aan de klant meegedeeld op basis van de bestelde producten. Om te weten te komen of uw postcode als een achterstandslocatie wordt beschouwd, kunt u de lijst met locaties met een toeslag raadplegen.

N.B.: Als de bestemming op deze lijst staat, raden wij u aan om contact op te nemen met ons callcenter op 895 898 9533 voordat u tot aankoop overgaat, om te informeren naar de toeslag die zal worden toegepast.

PRODUCTBRUIKSTE SIZE

De afmetingen van de buitenafmetingen van de producten worden gemeten door de buitenste delen van de producten te meten. De diameter van de paraplu's wordt uitgedrukt in "breedte" en niet in hoogte. Om de juiste metingen te vinden, meet u de afstand tussen de punt van de paraplu en de punt van de balk. Vermenigvuldig vervolgens het resultaat met twee.

FOTO-PRODUCTEN

Alle foto's die naar onze officiële pagina zijn geüpload, zijn genomen in een professionele fotostudio. De kleuren van de artikelen in de verkoop zijn waarheidsgetrouw.

SPECIALE AANBIEDINGEN EN TWEEDERANGS ARTIKELEN

Producten binnen deze categorie die gemarkeerd zijn met de woorden "tweede keuze" hebben kleine esthetische gebreken van verschillende aard die de normale werking van het product niet beïnvloeden. In elke advertentie zijn foto's opgenomen van enkele defecten, maar niet alle, dus we accepteren geen claims met betrekking tot defecten die niet zijn gemarkeerd op de foto's van de advertentie. De terugtrekking is niet geldig voor producten in deze categorie.

RESERVEONDERDELENCATEGORIE

De artikelen in deze categorie zijn reserveonderdelen voor onze producten. Om het gevraagde reserveonderdeel te ontvangen, is het noodzakelijk om de aanvraag goed te specificeren, met bijvoeging van fotomateriaal. De terugtrekking is niet geldig voor producten in deze categorie.

PUBLICATIE VAN FEEDBACK EN NEGATIEVE BEOORDELINGEN

Door het vrijgeven van een negatieve feedback of beoordeling, het sturen van een e-mail die door ons callcenter als beledigend wordt ervaren of een rapport aan Paypal, verklaart de klant zich bereid om de ontvangen goederen te accepteren, een transactie definitief te sluiten en niets meer van de verkoper te verwachten. De klant ontheft de klant dus van elke tussenkomst die erop gericht is om eventuele problemen die zich tijdens de commerciële transactie hebben voorgedaan, op te lossen.
Alvorens een negatieve feedback te geven of een geschil te openen met Paypal, nodigen wij ontevreden klanten uit om per e-mail contact met ons op te nemen om te proberen het probleem op te lossen.

GARANTIE - PARTICULIER/OPENBAAR GEBRUIK

Wij garanderen de hoogste kwaliteit in de verpakking, in de controle van de goederen en in de uitgevoerde zendingen.

Al onze producten hebben een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop tegen gebreken of fabricagefouten (12 maanden voor aankopen met BTW-nummer of factuur). De melding van het gebrek of een fabricagefout moet worden gedaan met behulp van fotografisch materiaal om het eigenlijke probleem aan te tonen, zonder welk het niet mogelijk zal zijn om verder te gaan. Fouten of storingen die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik van het product of problemen die veroorzaakt worden door normale slijtage van de onderdelen worden niet in aanmerking genomen. De meeste van onze producten zijn bestemd voor privé en niet-openbaar/professioneel gebruik, tenzij specifiek vermeld in de advertentie van elk artikel.

Daarom vertrouwen wij klanten (die hierbij civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid op ons nemen) niet toe om professioneel of openbaar gebruik te maken van onze producten, tenzij dit specifiek tot uitdrukking komt in de beschrijving ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele breuk of ongeval veroorzaakt aan gebruikers. Binnen 10 werkdagen na aankoop moet het defecte product, na ontvangst van de e-mail, per koerier worden geleverd voor reparatie of vervanging bij het door ons aangegeven logistieke centrum.

De technische dienst zal het product, nadat zij heeft gecontroleerd of het werkelijk defect is, repareren of vervangen en de verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

In het geval dat het product functioneert en vrij is van gemelde gebreken, behoudt ProduceShop zich het recht voor om, naast de eventuele kosten van retourzending, een geldbedrag in rekening te brengen ter compensatie van de tijd die het technisch kantoor nodig heeft gehad om de beweerde tekortkoming waarover de klant klaagt op te sporen.

GEACCEPTEERDE BETAALMETHODEN

Kredietkaart (onmiddellijk krediet): MasterCard, Visa, Visa, PostePay, etc.);

PayPal (onmiddellijk krediet);

Overschrijving (creditering na ongeveer 2-3 werkdagen vanaf de valutadatum).

De verzending van de goederen vindt plaats zodra het krediet is ontvangen. Naast facturen en belastingontvangsten worden er geen verklaringen van welke aard dan ook vrijgegeven.

Terugkeeradressen:
FFG - PRODUCESHOP LOGISTICA 7
STRADA STATALE PADANA INFERIORE KM234
26039 VESCOVATO (CR) ITALY


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De onderhavige voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of hun onderwerp of statuten (met inbegrip van geschillen of vorderingen van niet-contractuele aard) zijn onderworpen aan het Zwitserse recht. Elk geschil tussen ProduceShop en een consument die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de diensten zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Lugano.