In deze sectie wordt beschreven hoe de website produceshop wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de website raadplegen.
Dit is een informatie voor de verwerking van persoonsgegevens die ook wordt verstrekt in overeenstemming met art. 13 van het Wetsbesluit 196/03 (hierna "Privacywetboek") voor gebruikers van de diensten van onze site, die via het internet worden aangeboden.
De informatie is niet van toepassing op andere websites die via onze links kunnen worden geraadpleegd, waarvoor produceshop op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

De Gegevenscontroleur
De eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is MBK FINCOM SA, later aangeduid als ProduceShop.

Plaats en doel van de gegevensverwerking
De verwerkingen die verbonden zijn aan de webservices van deze site vinden plaats in de bovengenoemde hoofdzetel van ProduceShop en worden uitsluitend door technisch personeel van het kantoor dat verantwoordelijk is voor de verwerking behandeld. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de opslag ervan in computerbestanden bij het bedrijf, waarvan de toegang tot de gegevens beperkt is tot onderhoudsprocedures in overeenstemming met deze richtlijnen.

Er worden geen gegevens die voortvloeien uit de webdienst gecommuniceerd of verspreid aan derden.
De persoonlijke gegevens die door gebruikers die een verzoek indienen, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of levering en worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het verzoek.

Soorten verwerkte gegevens

Navigatiegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te beheren, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde partijen, maar kan door de aard ervan, door de verwerking van en associatie met gegevens van derden, de gebruikers identificeren. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout...) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de computeromgeving. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de goede werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site.

Vrijwillig door gebruikers verstrekte gegevens
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de adressen die op deze site zijn vermeld, houdt in dat de afzender het adres van de afzender, dat nodig is om te reageren op verzoeken, en alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen, later dient te verwerven. Korte samenvattende informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die voor bepaalde diensten worden voorbereid.

Informatie over cookies
Cookies zijn tekstbestanden met minimale informatie die bij elk bezoek aan een website naar uw browser worden gestuurd en op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. Bij elke link sturen cookies de informatie terug naar de verwijzende site. Cookies kunnen permanent zijn (permanente cookies) als ze op uw computer blijven staan totdat u ze verwijdert, of tijdelijk (sessiecookies) als ze zijn uitgeschakeld wanneer u uw browser afsluit. Cookies kunnen ook first-party cookies zijn, indien ingesteld door de site die u bezoekt, of cookies van derden, indien ingesteld door een andere site dan de site die u bezoekt.

Hoe we cookies gebruiken
Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van onze sites te verbeteren, om het u gemakkelijk te maken om tussen pagina's te navigeren, om uw voorkeuren te onthouden en om ervoor te zorgen dat u altijd de best mogelijke surfervaring heeft.
U kunt cookies beperken, blokkeren of verwijderen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Door de site te gebruiken zonder cookies en soortgelijke online technologieën te weigeren, geeft u ons toestemming om deze technologieën te gebruiken voor het verzamelen en verwerken van informatie.

Facultatieve verstrekking van gegevens
Afgezien van de voor de navigatiegegevens gespecificeerde gegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken om de door het bedrijf aangeboden diensten aan te vragen. Indien dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kan het onmogelijk zijn de gevraagde dienst te verkrijgen.

Methoden van gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt door middel van geautomatiseerde computerhulpmiddelen, voor de tijd die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Dat wil zeggen, het verzenden van objecten naar het aangegeven adres. Het telefoonnummer wordt uitsluitend door de koerier gebruikt als u problemen heeft met de levering.
Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van de belanghebbenden
De personen op wie de gegevens betrekking hebben, hebben de rechten zoals voorzien in art. 7 van het Privacyreglement, dat onder meer het recht geeft om de aanwezigheid van uw gegevens te kennen en om de annulering, correctie en actualisering van de gegevens te verkrijgen door contact op te nemen met ProduceShop op het hierboven vermelde adres of per e-mail op [email protected]