Aan het laden...
Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Oplossingen op maat voor elke branche

De inhoud die op de website van de ProduceShop wordt gepubliceerd, wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, beschermd door de geldende wetgeving inzake auteursrechtelijke bescherming, wet nr. 2019/790/EU en latere wijzigingen en aanvullingen en mag niet worden gerepliceerd op andere websites, mailinglijsten, nieuwsbrieven, papieren tijdschriften en cd-roms of andere niet vermelde media, zonder voorafgaande toestemming van MBK Fincom Sa, ongeacht het doel van het gebruik. 
De toestemming moet schriftelijk per e-mail worden aangevraagd en wordt alleen geaccepteerd met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van MBK Fincom Sa. Het uitblijven van een reactie van MBK Fincom Sa mag in geen geval worden opgevat als stilzwijgende toestemming. 
Reproductie, verhuur, uitleen en distributie zonder toestemming van MBK Fincom Sa is verboden, behalve in de hieronder genoemde gevallen. Overtredingen zijn onderworpen aan de sancties waarin wet nr. 2019/790/EU voorziet. De grafische elementen en de HTML/XHTML-code zijn het exclusieve eigendom van MBK Fincom Sa. 

Gedeeltelijke uitsluiting van het verbod op reproductie van inhoud 

De op ProduceShop aanwezige inhoud mag gedeeltelijk worden gereproduceerd op websites van derden, nieuwsbrieven of digitale en papieren media in de vorm van samenvattingen, op voorwaarde dat: De gereproduceerde inhoud bedraagt niet meer dan 15% van de karakters van het originele artikel; Er is een duidelijke en zichtbare link naar het originele artikel dat op ProduceShop is gepubliceerd; De naam van de oorspronkelijke auteur is duidelijk aangegeven. 

Aansprakelijkheid van MBK Fincom Sa. 

MBK Fincom Sa is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie ("as-is" aanbiedingen) op ProduceShop. Voor zover niet MBK Fincom Sa, wordt het recht op dagvaarding uitgeoefend binnen de voorwaarden die worden genoemd in Wet 2019/790/EU. 
In het bijzonder behoren alle op ProduceShop geciteerde handelsmerken en gereproduceerde logo's toe aan hun rechtmatige eigenaars. Deze handelsmerken worden uitsluitend ter informatie geciteerd. 

Links van de site naar andere internetsites 

Op de site van de ProduceShop staan enkele links naar andere internetsites. 
Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. MBK Fincom Sa kan deze sites niet voortdurend controleren en is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat ze bevatten. 
MBK Fincom Sa biedt daarom geen garanties met betrekking tot de inhoud, informatie, software, andere producten, materialen of eventuele resultaten die op dergelijke sites worden verkregen. De toegang tot andere sites via links op deze site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Links naar de site van andere sites 

Elke site die een link naar de Intenet ProduceShop-website plaatst (de zogenaamde "Links") moet voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen en aan de volgende instructies voor links: De inhoud van de ProduceShop-site mag niet worden gedupliceerd; Geef geen verkeerde voorstelling van vermeende samenwerkingsverbanden met ProduceShop; geef géén valse informatie over ProduceShop-producten; Mag het ProduceShop-logo niet zonder toestemming gebruiken; Moet niet inhoudelijk onfatsoenlijk, beledigend zijn, maar geschikt voor mensen van alle leeftijden. 

Malware 

Ondanks de periodieke controle van de Site kan MBK Fincom Sa niet garanderen dat deze vrij is van virussen of andere potentieel schadelijke programma's. 
Voor de toegang tot het netwerk en het uitvoeren van elke handeling tijdens de navigatie, moet de gebruiker altijd de meest actuele beschermingsmaatregelen treffen waarvoor hij of zij als enige en uitsluitend verantwoordelijk is.

Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Oplossingen op maat voor elke branche