Home » ProduceShop: We Are Green

ProduceShop: We Are Green

Duurzaamheid betekent Verantwoordelijkheid

Sinds onze oprichting is het ons doel om duurzame, ethische, ecologische en intelligente oplossingen voor onze vakmensen te ontwikkelen door werkmethodes toe te passen die een lage impact hebben en door hun levensstijl te bevorderen om hun keuzes bewust en verantwoordelijk te maken.

Wij geven prioriteit aan innovatie en nieuwe technologie om ervoor te zorgen dat onze productie en distributie het milieu zo weinig mogelijk te belasten, door chemicaliën te vervangen door chemicaliën van natuurlijke oorsprong en te investeren in duurzame projecten. Om verantwoord gedrag binnen de onderneming te stimuleren, hebben we 15 regels opgesteld die hier beneden beter worden beschreven. De regels gaan uit van de drie belangrijkste aspecten van ons dagelijks leven op het werk.

Aandacht voor alle dagelijkse handelingen op het kantoor

Afval en puin staan synoniem voor vervuiling en milieuverontreiniging. Daarom eisen we van onze vakmensen dat zij zich ethisch verantwoord gedragen ten opzichte van ons ecosysteem door de volgende afvalsoorten nauwkeurig te scheiden: papier, glas, plastic en organisch afval, elk bestemd voor een specifieke container.

Op dit gebied wilden we extra inspanningen leveren door middel van een nieuw plan van aanpak om het gebruik van plastic te verminderen, waarbij onze medewerkers direct betrokken zijn; het initiatief betreft de geleidelijke verwijdering van wegwerpplastic uit gemeenschappelijke ruimtes door het te vervangen door duurzamere materialen.

We schonken één herbruikbare stalen waterfles aan elke medewerker; zo vermeden we het verbruik van meer dan duizend petflessen in vergelijking met vorig jaar, en tegelijkertijd hielpen we onze medewerkers inzien hoe hun gedrag hun persoonlijke impact op de planeet aanzienlijk kan verminderen.

Om het milieu verder te ontzien, hebben we besloten om wegwerp koffie capsules te gebruiken die volledig recyclebaar zijn; een ecologische oplossing die volledig binnen de kringloopeconomie valt, die het milieu beschermt en onze medewerkers positief beïnvloedt door ze bewust en verantwoordelijk te maken, zelfs voor zoiets normaals als het drinken van een goede espresso.

Omdat het gebruik van printers en papier een van de belangrijkste oorzaken is van onnodige kosten en inefficiëntie evenals verspilling, heeft ons bedrijf zich gericht op een totale vermindering van het printen op papier. Het vervangen van traditioneel drukwerk door moderne hulpmiddelen resulteert in een volledig digitale workflow die de aan drukwerk gerelateerde kosten, zoals papier, inkt, toner en onderhoud, aanzienlijk vermindert, de productiviteit verhoogt en het bedrijf in staat stelt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te helpen beschermen.

Werkend in een kantoor delen we gemeenschappelijke ruimtes waar we, ook wat betreft de hygiëne, veel aandacht besteden aan de impact op het milieu. Het gebruik van stoffen handdoeken is een slimme keuze gebleken die de kosten van een elektrische handdoekautomaat tot nul reduceert en verspilling van papieren handdoeken op de lange termijn voorkomt.

Aandacht voor de impact van ons verbruik

Overschakelen op hernieuwbare energie als een bron van schone energie om negatieve effecten op het milieu, zoals lucht- en watervervuiling, te voorkomen, is een ander belangrijk aspect van onze bedrijfsstrategie dat bijdraagt aan het verminderen van onze impact op het milieu.

Duurzame mobiliteit is een ideaal en intelligent transportsysteem die milieuvriendelijker is en tegelijkertijd het reizen efficiënter en sneller maakt. Op basis van dit uitgangspunt zijn wij van mening dat de hulpmiddelen om belangrijke en reële resultaten te bereiken bij de ontwikkeling van duurzame mobiliteit, naast technologie en innovatie, ook en vooral het gedrag van mensen zijn. Individueel gedrag speelt een sleutelrol in het succes van een project en daarom is de bewustwording van de individuele mobiliteit en milieu-impact een van de kernpunten van onze bedrijfsstrategie.

Om een echte ontwikkeling van duurzame mobiliteit te kunnen bereiken, vinden we het noodzakelijk om de verspreiding van de juiste technologieën te stimuleren, maar ook om mensen te motiveren om de voorkeur te geven aan een bepaalde vorm van vervoer waarbij het privévervoer opgegeven wordt.
Ons bedrijf spoort haar medewerkers aan om gebruik te maken van slimmere oplossingen die milieuvriendelijke mobiliteit ondersteunen, door het gebruik van ecologische transportmiddelen aan te moedigen, zoals carpooling, waarbij meerdere personen de woon-werkverplaatsing in één auto delen.

Ook de elektrische fiets is een optie die bijzonder goed geschikt is voor dagelijkse verplaatsingen en een van de beste vervoersmiddelen in het kader van milieu en gezondheid. Daarbij zou er op het ritje naar het werk tijd worden bespaard en individuele kosten worden gereduceerd. Groene ICT is een set van processen gericht op duurzaamheid. Het is een breed begrip dat bij nader inzien niet alleen betrekking heeft op degenen die computers en randapparatuur produceren, maar ook op diegenen die deze technologische en innovatieve systemen gebruiken om hun levenskwaliteit te verbeteren.

In een tijd waarin de gevolgen van de wereldwijde industrialisatie en het massale gebruik van de technologie een negatieve invloed hebben op ons ecosysteem, is het zoeken naar alternatieve oplossingen een echte noodzaak geworden. In die zin hebben we, gedreven door de noodzaak een ‘groen’ en correct gebruik van de technologie toe te passen, besloten om op een ecologisch duurzamere manier te werken door het gebruik van verwarmingssystemen tot het absolute minimum te beperken, het gebruik van airconditioners tot een juiste seizoensgebonden werking te matigen en energie-efficiënte IT-systemen aan te nemen.

Voorbeelden van zulke systemen zijn:
monitoren met LED-displays die beschikbaar zijn gesteld aan onze werknemers zodat de hoeveelheid elektriciteit die wordt gebruikt om de computerschermen te verlichten verminderd wordt, duurzame computers met instellingen die het mogelijk maken om bronnen die veel energie verbruiken te verwijderen, zoals de ventilator die een van de belangrijkste oorzaken van elektriciteit verspilling in een computer is en tot slot een reeks digitale apparaten die innovatief zijn om de prestaties op het werk te verbeteren, met respect voor het milieu.

Aandacht voor de impact van onze verkoop

Een van de voordelen voor een bedrijf die aanwezig is op de digitale markt zoals het onze is de mogelijkheid om te denken, te testen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen om altijd een uitstekende klantervaring te garanderen.

Als we het over levering hebben, kunnen we zeggen dat een geoptimaliseerde, transparante en efficiënte retourlogistiek essentieel is voor iedereen die een e-commerce als de onze heeft en een dagelijkse stroom van waardevolle goederen beheert. Om deze reden heeft de keuze voor een milieuvriendelijke aanpak ons ertoe geleid om een innovatieve en kwaliteitsvolle bedrijfsplanning toe te passen, zoals videoconferentie systemen en andere virtuele interactie tools om het arbeidsleven van medewerkers die actief samenwerken met sales area managers te kunnen verbeteren.

Echter een factor in een bedrijf die de grootste invloed kan hebben op de vervuiling van het milieu is de logistiek en het vervoer van goederen. Met het oog op de verbetering en bescherming van het milieu hebben wij geprobeerd de werkprocessen van het beheren van gegevens en de retourzendingen te optimaliseren door middel van investeringen in systemen, platforms en middelen die het transport kunnen verminderen, zelfs op korte afstanden, met een daaruit voortvloeiende vermindering van de kosten.

We vertrouwen op een netwerk van geselecteerde leveranciers om ervoor te zorgen dat de beste werkwijzen voor het milieu samen met de sociale aspecten van een levering worden toegepast in het hele leveringsproces. Dit type van groen georiënteerde organisatie in de logistiek, samen met de benutting van ‘best practices’, heeft ons in staat gesteld om een intelligente planning van de directe en retournerende goederenstroom te hanteren, met een duidelijke verbetering van de milieuprestaties en meerdere economische en financiële voordelen.

Deze maatregelen die gericht zijn op het creëren van een groen imago van ons bedrijf definiëren onze ondernemende betrokkenheid en verbeteren de relatie met klanten door hun tevredenheid te vergroten. Een andere belangrijke pijler van onze strategie ter ondersteuning van de duurzame economie is het toenemende gebruik van gerecyclede en geregenereerde materialen.

Door middel van innovatie streven we ernaar onze planeet te beschermen door bewust gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen die zorgen voor meer efficiëntie op het gebied van materialen en hulpbronnen die voor de productie gebruikt worden.

Als bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van meubels, nemen wij actief deel aan de creatie en ontwikkeling van meubelproducten, zowel voor binnen als voor buiten, die voldoen aan de FSC-normen en -richtlijnen en die bestaan uit een hoog percentage gerecycled plastic.

Het doel is om het milieubewustzijn te vergroten en de hoeveelheid restafval die vernietigd moet worden, en zo onze aarde nog meer vervuild, te verminderen door het terugwinnen van materialen uit restafval producten die hun levenscyclus hebben voltooid en bestemd zijn om vernietigd te worden.
Duurzaam, niet alleen de producten maar ook hun verpakkingen: dit wordt vaak beschouwd als een van de grootste vijanden in de strijd voor milieuduurzaamheid, omdat het afval wordt zodra iemand een product eruit haalt.

Daarom is onze bedrijfsstrategie gebaseerd op de kringloopeconomie die afvalmaterialen probeert te verzamelen en te verwerken zodat ze meerdere malen kunnen worden hergebruikt of gerecycled; het is een innovatief concept dat leidt tot het elimineren van afval dankzij het gebruik van materialen uit duurzame (en hernieuwbare) bronnen en het gebruik van slimme ontwerpen voor verpakkingen, een kritische fase van de productie waarbij we voortdurend op zoek zijn naar oplossingen die de impact op het milieu verminderen en tegelijkertijd voordeel blijven halen uit de eigenschappen van de verpakking.